Bättre alkoholkoll i norra Halland

Satsningen på ansvarsfull alkoholservering i norra Halland har givit resultat. En färsk studie visar en klar förbättring jämfört med den som gjordes när projektet drogs igång för tre år sen.

Projektet går ut på att utbilda krogpersonal i Falkenbergs, Varbergs och Kungsbackas kommuner. Den nya studien visar att det betydligt färre unga som blir serverade utan att legitimera sig, medan det fortfarande är ganska lätt för berusade personer att få köpa alkohol. 

I den del av studien där en skådespelare agerar berusad i så pass hög grad att han egentligen borde nekas servering, blev ändå 65 procent serverade för tre år sen i Kungsbacka, Varberg och Falkenberg.

Ansvarsfull alkoholservering drogs igång och som nu också permanentats är det bättre, men ändå blev den påhittat fulla skådespelaren serverad i mer än vartannat försök eller 56 procent av fallen enligt studien som gjordes i maj.

Däremot tycks utbildningen av restauranganställda när det gäller servering till unga haft ett helt annat genomslag. Bara en femtedel, eller 22 procent av ungdomarna som var 18 år fyllda, men saknade legitimation fick den starköl man beställde.

Förra gången lyckades hälften av försöken var det hälften av försöken, att få in en öl utan att visa legitimation som lyckades.

I sammanhanget gjordes också en jämförande studie av hur många ungdomar som kunde köpa folköl i olika butiker i dom tre kommunerna.  Även där är förbättringen påtaglig då knappt fyra av tio försök lyckades jämfört med åtta av tio försök för tre år sedan.