Halland

Vattendrag håller inte måttet

Runt 40 procent av Hallands vattendrag håller inte måttet enligt Eu:s vattendirektiv. Nu vill både länsstyrelsen och LRF Halland att fler vattenråd bildas.

Tre vattenråd är på gång att bildas i länet och det finns redan en handfull som är igång, bland annat för Ätran, Viskan och Kungsbackaån.

– Vattenråden blir ett starkare och mer kompetent bollplank till länsstyrelsen säger Katarina Vartia som har jobbat med klassningen av länets vattendrag.

Runt 24 procent av sjöarna och 40 procent av vattendragen i Halland kräver alltså åtgärder enligt den preliminära klassning som gjorts. I slutet av nästa år spikas klassning och åtgärdsprogram.

Eu:s direktiv tar avstamp i en femgradig skala. Om statusen är måttlig, otillfredsställande eller dålig krävs åtgärder, men av länets vatten som inte är godkända är det få som är nere på dålig, runt fem stycken.

Men även dragen med mindre problem ska alltså åtgärdas, och det gäller att komma igång.

– Man ska nog bli lite grann orolig, just för att skapa ett engagemang, men inte alarmerade orolig eftersom det finns åtgärder att gör. Det gäller bara att komma till stånd med de åtgärderna, säger Katarina Vartia.