Falkenberg

Många miljöproblem att lösa innan bostäder kan byggas

Länsstyrelsen är i stora delar positiv till Falkenbergs kommuns planer på att bygga bostäder utmed Ätran på Södra Åstranden. Men länsstyrelsen påpekar samtidigt att det finns en rad olika miljöproblem som behöver lösas när kommunen fortsätter med planarbetet.

Det handlar om risk för översvämningar med tanke på klimatförändringar. Eventuella lukt- och bullerstörningar från Falkvarv och andra verksamheter.  

Länsstyrelsen tycker också att det krävs en utredning med provtagningar, och att hela området ska saneras med tanke på den industriverksamhet och handel med kemiska produkter som förekommit i området.

Man tar också upp frågan om transporter med farligt gods som går i närheten av det tänkta bostadsområdet på Södra Älvstranden i Falkenberg.

Länsstyrelsen skriver att de förutsätter att alla lägenheter, kontor och publika verksamheter i planförslaget kommer att uppfylla de krav som samhället kräver.