Ja till undersökningar inför gasledning

Bolagen Swedegas och Gassco får göra undersökningar inne på privatägda marker i Väröbacka. Regeringen avslår markägarnas överklagan.

Bolagen vill undersöka markerna på grund av den gasledning som de vill anlägga i området.

Markägarna tyckte i sin överklagan bland annat att gasledningen har allt för stora negativa miljökonsekvenser.

Men ifrån miljödepartementet tycker man att synpunkterna om själva gasledningen får man ta upp när man prövar tillståndet för den. Nu gäller det markundersökningar inför, och det säger departementet ja till.