Falkenberg

Tiotals miljoner för att sanera hamnen

Falkenbergs hamn måste saneras för mångmiljonbelopp. Det säger kommunens miljöchef Anders Ramberg. Tidigare mätningar i hamnen har visat höga halter av gifter kring Falkvarvs område, och det resultatet bekräftas i varvets egna mätningar.

Anders Ramberg, som är miljöchef i Falkenberg säger att någonting måste göras, och det är att föroreningarna ska bort.

Det är bland annat PCB, koppar, zink och tributyltenn, TBT, som hittats. För TBT finns en gräns som säger att värden över 20 mikrogram per kilo sediment anses starkt förorenat. I hamnen fanns ett ställe med 2 900 mikrogram.

– De läcker förvisso ganska långsamt. De är hårt bundna till sedimenten, men läcker ändå ut. Hamnområdet har tidigare varit klass två, men har nu blivit uppgraderat, med anledning av de här kända förekomsterna av de här ämnena, till ett klass ett-område, och ska ha en prioritet när det gäller sanering, säger Anders Ramberg.

Ulf Bogren på Falkvarv säger till P4 Radio Halland att varvet inte kan vara den enda skulden till gifterna och nu ska man samarbeta med kommunen för att se över ansvarsfrågan.

Miljöchefen vill inte spekulera i kostnaden för en sanering, men tidigare stora projekt i kommunen har gått på 10-20 miljoner och detta lär bli dyrare säger han.

Varvet tycker ett alternativ är att låta sedimentet ligga kvar eftersom det är små risker för läckage.

Anders Ramberg håller inte med.

– Så kan det vara, men skulle man nu muddra, vilket man kommer att göra, då kommer man att röra upp detta.

– När man ser på ett sånt här område där sötvatten möter havsvatten, som kanske är det absolut viktigaste uppväxtområdet för djuren, så är det kolossalt viktigt att vi gör någonting

När kan det bli tal om åtgärder, och att man börjar sanera?

– Jag vet inte detta. Man ska komma överens. Eventuellt ska det bli föreläggande då kan det bli många år. Men vi hoppas väl att på något sätt att inom en femårsperiod göra någonting.