Falkenberg

25 000 ålyngel har tagit ålleden

Ålinvandringen till Europa och Sverige har minskat dramatiskt de senaste två decennierna. Anledningen till detta vet man inte riktigt, men för att underlätta för ålyngel att vandra i Hallands vattendrag anlade Falkenbergs kommun för tre år sedan en ålyngelledare vid Hertings kraftverk.

På onsdag förmiddag samlades turister, falkenbergsbor och andra intresserade vid ett informationsmöte där man visade upp ledaren som varje år har hjälpt mellan 10- och 15 000 ålyngel att vandra vidare.

– Vi vill då visa att man med ganska enkla medel kan göra så att ålen kan vandra på ett naturligt sätt. Istället för att man köper sig fri och planterar ut ålar, säger Bengt Orsander som är park- och anläggningschef  i Falkenbergs kommun.   

Ålyngelledaren ska alltså hjälpa ålynglen att ta sig förbi ställen där vattnet är extra strömt, som till exempel vid ett kraftverk.

Ledaren är en smal ränna som är placerad där vattnet är mest koncentrerat. På rännan sitter cirka 10 centimeter långa borst som ynglen kan ta spjärn emot och sedan klättra uppåt tills de kommer till en kant och trillar ned i en låda.

Från lådan flyttas de över i en hink och sedan släpps de ut ungefär 200 meter uppströms så att de inte ska hamna i kraftverkets turbiner.

Ålyngelledaren vid Hertings kraftverk i Falkenberg anlades för tre år sedan men ännu har man inte märkt att antalet ålar har ökat, säger kommunekologen Ingemar Alenäs.

– Det har vi tyvärr inte kunnat se något ut av, ännu. För att den här ålyngelledaren är ju bara en del i, så att säga, den stora ålproblematiken i hela havet och i hela Europa. Men vi kan ju se att vi släppt upp ungefär 25 000 ålyngel här, och det har ju betytt väldigt mycket för själva Ätran, och för då sjöar som ligger uppströms, att man får ett bättre ålfiske.