HALMSTAD

Italiensk design eller IKEA i Herrens hus?

I Martin Luthers kyrka i Halmstad har ett soffbyte vållat problem. Församlingen vill byta ut merparten av sina italienska Zanotta-soffor och ersätta dem med Klippan-soffor från IKEA. Men Kulturmiljö Halland tycker att det strider mot inredningen eftersom Zanotta-sofforna specialvalts av arkitekterna, för att passa in i kyrkan.

Plåtkyrkan som Martin Luthers kyrka kallas i folkmun byggdes 1970 och inreddes bland annat med 22 Zanotta-soffor ritade av den italienska konstnären Willie Landels. Bara fyra har kvar sin röda gallonklädsel. De övriga 18 vill församlingen byta ut.

På IKEA hittade kyrkoherde Bo Wallén lädersoffan Klippan för 4500 kronor.

– Klippansoffan är också något högre vilket äldre besökare uppskattar då de har svårt att komma ur Zanotta-sofforna, säger Bo Wallén.

Men på kulturmiljö Halland är man tveksam och vill utreda soffköpet noggrannare. Möblerna har specialvalts till kyrkan och liknande soffor tillverkas fortfarande. På Internet kan man beställa för 4-5 tusen dollar, alltså ungefär sex gånger dyrare än IKEA-soffan.

– Det känns inte riktigt att använda våra pengar till det, säger kyrkoherde Bo Wallén. Det är om Kulturmiljö Halland vill skjuta till pengar, men jag tycker ändå att det finns andra, angelägnare behov.

Kyrkoantikvarie Charlotte Skeppstedt på Kulturmiljö Halland tror dock att det är möjligt att få bidrag för att köpa nya likadana soffor. Hon tycker också att det kan vara värt att satsa lite extra pengar.

– Eftersom vi har sagt att den här kyrkan är en av de mest intressanta i landet från den här tiden, så kan det ju vara rimligt.

– Det finns ju en tanke bakom att de här sofforna valdes. Arkitekterna tyckte att de tillförde miljön något i kyrkan. IKEA-soffan som man tittat på har ju vissa likheter, men är ju inte helt lik, och har ju kanske inte samma höga arkitektoniska tanke som den ursprungliga soffan har.