VARBERG

11 000 år gamla stenåldersfynd

Just nu pågår utgrävningen av en stenåldersboplats vid Veddige. Utgrävningen är påkallad av att väg 41 ska byggas om och få en ny sträckning, rakt över den plats där människor levde för 11 000 år sedan.

– Här har vi en fantastiskt spännande stenåldersplats. Det som gör den så speciell för oss är att den är så gammal, 11000 år, och att det faktiskt är välbevarat. Det har fått ligga orört ända tills idag, säger Glenn Johansson på riksantikvarieämbetet som gräver ut på platsen.

Där man nu gräver är den tredje platsen som arkeologerna undersöker runt Veddige inför vägbygget.

På de två tidigare platserna har man också hittat stenåldersboplatser, men ett par tusen år yngre. Vid den ena utgrävningen hittade man också spår efter en järnåldersbebyggelse. En gård, som Glenn Johansson, gissar är från 400-talet. Där har man fått fram hus, eldstäder och keramik.