VARBERG

Plan för ny idrottshall ut på samråd

En idrottshall och en idrottsplats i Breared tar ett steg närmare förverkligande. Varbergs kommun vill nu ha in synpunkter från länsstyrelsen och andra berörda.

I en skrivelse till länsstyrelsen begär kommunen samråd för det aktuella området.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan som gör det möjligt att använda marken för idrottsverksamhet. Området kan rymma en idrottshall, två fotbollsplaner, område för andra idrottsaktiviteter och parkeringsplatser.

Breared är en stadsdel som vuxit fram sen början på 90-talet och består idag bara av bostadsbebyggelse. Men det finns planer på att bygga ut området med bland annat förskola, livsmedelsbutiker och vådcentral.

För att planerna ska kunna genomföras måste man bland annat få dispens från strandskyddsbestämmelserna kring Brearedsbäcken. Kommunen tar också upp att det kan bli störningar från bollplanerna för bostäderna i närheten, och att man kan behöva åtgärda det på något sätt.