Pengar till Rydöundersökning

Länsstyrelsen får i det närmaste en miljon kronor från Naturvårdsverket för att ta reda på hur mycket kisaska det finns på och kring forna Sulfitens område i Rydöbruk.

Att det finns kisaska på flera ställen i Rydöbruk vet man redan. Nu ska Länsstyrelsen ta reda på mer exakt var och hur mycket. Kisaska är en restprodukt från svavelframställningen vid det sulfit- och pappersbruk som fanns i början av 1900-talet . Askan innehåller flera tungmetaller och är giftig.

Naturvårdsverket har anslagit 950 000 kronor, och en första undersökning görs troligen i sommar följt av ytterligare en i höst.

Några åtgärder för att bli av med, eller på annat sätt hantera kisasken i Rydöbruk blir det troligen inte förrän 2010.