Sjuksköterskeavtalet inom ramarna

Det lokala avtalet för Landstignet Hallands sjuksköterskor är ett bra avtal både för sjuksköterskorna och landstinget, säger landstingets förhandlingschef Joachim Björnklev.

Avtalet är ettårigt och gäller från den första juni, till skillnad från de tvååriga avtal som hittills tecknats av någar andra landsting - dessa gäller inte förrän från i höst.

I Halland får alla tillsvidareanställda sjuksköterskor minst 21 100 oavsett hur länge de arbetat.

-Avtalet håller sig inom de ramar vi hade, och vi skulle nog ha kunnat komma fram till det även utan konflikt, säger landstingets förhandlingschef Joachim Björnklev.