Trångt i sommarskolan

I Halmstad har antalet elever som inte är godkända i något av kärnämnena i årskurs 9 ökat sen förra året. Det har medfört ett ökat tryck på sommarskolan, där eleverna kan höja sina betyg för att kunna komma in på gymnasiet. Trycket är så stort att alla som vill inte får gå.

Antalet obehöriga elever är i år 133. Vilket innebär en rejäl ökning om man jämför med förra årets 80 obehöriga elever. Ökningen innebär att alla inte fått möjligheten att gå på sommarskola. Enligt Maria Johnson-Thorén , rektor på Klaragymnasiet i Halmstad har kommunen fått säga nej till många.