Kungsbacka

Ny Onsalaväg engagerar

Det är inte en enad grupp Onsalabor som tyckt till om den planerade Onsalavägen. Torsdag var sista dagen för att lämna in synpunkter på Vägverkets förslag till en ny vägsträckning, och de boende har verkligen tagit chansen att tycka till.

På Vägverket kunde man sent på torsdag eftermiddag konstatera att 69 brev kommit in, och det finns både de som är för en ny väg och de som vill att man förbättrar den befintliga istället.

Heléne Alvhede är en av de som tagit chansen att tycka till.

– Lägger man en ny väg parallellt med den gamla så tror jag inte att man kommer att uppnå den dramatiska trafikflödesförändringen som man tror.

Heléne Alvhede menar också att det vore att förstöra oexploaterade delar av Onsala. Den planerade vägsträckningen går nämligen genom flera jordbruk och hästgårdar.

Men det finns också många som är för en ny väg, och de är medvetna om att vägbygget blir ett ingrepp i orörd mark, men, på grund av miljön och den bristfälliga säkerheten kring den befintliga vägen är det något man måste offra, säger Christian Wegner, som har skickat in en namnlista till vägverket med över 250 namn, som alla är för en ny väg.

– Det finns olika orsaker bland annat säkerheten för dem som kör på vägen och de som går bredvid vägen. Och det tar ungefär en timma för en ambulans att ta sig från Kungsbacka sjukhus till Gottskär eller Draget och tillbaka, det är alldeles för lång tid.