Varberg

Klosterfjordens golfbana överklagar till regeringen

Klosterfjordens Golfbana i Varberg överklagar till regeringen och kräver att få bygga ut golfbanan inom strandskyddat område vid Viskans strand.

För närvarande har golfbanan nio hål men de vill utöka till 18 hål och då skulle en utbyggnad av golfbanan innebära en utvidgning av den norra delen av området mot Viskan med 50 - 80 meter. Avståndet till Viskan kommer då att som närmast blir cirka 40 meter.

Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att särskilda skäl för att upphäva strandskyddet inte föreligger.