Halmstad

Risker med att skydda Örjans Vall

Arbetsmiljöverket kan komma att förbjuda Halmstad Kommun att täcka över planerna på Örjans Vall för att skydda dom mot regn. Detta efter att man sett risker med de maskiner som används vid övertäckningen.

Den 19 maj i år fick arbetsmiljöverket ett brev från huvudskyddsombudet med en uppmaning om att man skulle ingripa mot de risker som är förknippade med plantäckningsarbetet. Vid en inspektion av Örjans Vall såg man risker som innebar att personer som arbetar med plantäckningsmaskinerna kan träffas av de rullar som används för att rulla ut täckdukarna, och de väger ett ton vardera. Man uppmärksammade också riskerna med att hantera 50 stycken järnrör som väger över 20 kilo styck.

Bertil Andersson är arenaansvarig för Örjans Vall och har själv utfört täckningsarbetet och han upplever att det finns risker.

– Visst finns det risker så man får ju vara väldigt försiktigt. Det kan ju hända vad som helst, säger Bertil Andersson.

Arbetsmiljöverket har nu skickat ut en underrättelse till Halmstad kommun som har fram till den första augusti på sig att framföra sina synpunkter och eventuella åtgärder. Väljer kommunen att inte yttra sig i ärendet kan arbetsmiljöverket ändå komma att ta ett beslut i frågan. Sveriges Radio Halland har pratat med biträdande avdelningschef Kjell Hägglund på Halmstad Kommun och han väljer att inte kommentera arbetsmiljöverkets synpunkter.