Varberg

Inget övergångsställe på Västra Vallgatan

Ingenting talar för att det inom överskådlig tid ska bli ett övergångsställe på den omdiskuterade passagen på Västra Vallgatan framför Gallerian i Varberg.

Det säger kommunens trafikingenjör Lennart Derle apropå en motion från Sverigedemokraten Erik Hellsborn om att ersätta gångpassagen med ett vanligt övergångsställe.

Enligt gatuförvaltningen är det inga problem att ta sig över gatan på den nuvarande gångpassagen, trots att det inte finns några klara regler om vem som ska lämna företräde, i stället ska bilister och gående samspela.

Däremot vill gatuförvaltningen gärna på sikt ha en cykelbana på den här delen av Västra Vallgatan, vilket i så fall sannolikt betyder att utrymmet för biltrafiken minskar.

Just nu är den här delen av Västra Vallgatan avstängd för biltrafik. det är en tillfällig åtgärd under juli månad.