Halland

Skuldsaneringar minskar

Ansökningarna om skuldsanering har minskat i Halland jämfört med förra året. Under första halvåret i år så har de minskat med 37 procent.

Förra året däremot, så nästan fördubblades antalet ansökningar jämfört med året innan. Men under första halvåret i år så har de minskat med 37 procent.

Från årsskiftet har det kommit in 68 ansökningar om skuldsanering spridda över länets kommuner. Minskningen var större än utvecklingen i hela landet där antalet ansökningar minskade med 20 procent.