Kungsbacka

Vill inte dela par

I en motion föreslår partiet Kungsbackaborna att anhöriga ska ha rätt att flytta med sin make eller maka till äldreboendet, även om man egentligen inte behöver det för egen del.

Stephan Philipson i partiet Kungsbackaborna tycker att det är fel att skilja äldre par från varandra mot deras vilja, bara för att den ena parten är sjuk och behöver flytta till ett äldreboende.

– Det här är något som vi inte tycker står i paritet med humant tänkande och det står inte i paritet med modern äldrevård heller, säger Stephan Philipsson.

Han menar istället att det rentav kan vara en hjälp för personalen om en anhörig flyttar med.

– Den anhörige blir en naturlig avlastning. Jag tror också att med den befolkningsutveckling vi har på äldresidan, så är vi tvingade att lösa de här problemen.

Visst kostar det pengar men det handlar ändå inte om så många fall, tror Stephan Philipson.

– Det är en planeringsfråga. Bygger man äldreboenden utifrån de här förutsättningarna, så går det också att göra det ekonomiskt tillgängligt. Man bygger alltså rum där man kan fortsätta leva tillsammans, säger Stephan Philipsson.