Falkenberg

Stort äldreomsorgscentrum i Falkenberg

Det centrum för äldreomsorgen som planeras att byggas runt äldreboendet Tallgläntan i Falkenbergplaneras för runt 160 boende. Att det är så storskaligt är bara positivt, säger Rie Boulund, ordförande för socialnämnden i Falkenberg.

Planerna för äldreboendet Tallgläntan är att det ska byggas ut och renoveras och runt huset ska så kallade trygghetslägenheter byggas. Lägenheterna är anpassade för äldre och syftet med dessa är att man ska ha nära till vård och omsorg.

Att man planerar att bygga så stort i Falkenbergs centrum beror på att det är där man ser det stora behovet av boendeplatser, men det har väckt frågan hur man ska göra med andra äldreboendet utanför stan.

Idag råder det skilda åsikter mellan partiblocken men även inom den borgerliga majoriteten hur man ska göra med äldreboendet Vinbygården.