Försvaret med när spridning av blåtunga ska förhindras

Jordbruksverket har begärt hjälp från Försvaret i bekämpning av virussjukdomen blåtunga, som drabbat en kobesättning i Halmstad kommun.

Personal från Lv6, hemvärnsoldater och medlemmar i frivilligorganisationen Blå Stjärnan ska hjälpa till med olika insatser. 

Lars Björk som leder Lv6 insats säger att de delas in i olika team med en veterinär, en hemvärnssoldat och en blå stjärna i varje bil.

Hemvärnssoldaten hjälper främst till med protokollsföring och administration, medan de blå stjärnorna hjälper till med själva djurhanteringen i samband med provtagning och vaccinering.

– För vår del är det alltid en träning att få använda personalen, och så är det naturligtvis oerhört positivt för oss att stödja samhället i svåra situationer, säger Lars Björk.

Han tror att det kommer att handla om en 14-dagarsinsats.