Halmstad

Sex kor smittade av blåtunga

Sammanlagt sex djur har smittats av blåtunga hittills. Dels de två som först avlivades och sen de andra fyra där man upptäckte antikroppar. De har alltså smittan även de. Samtidigt fortsatte det omfattande vaccinationsarbetet idag.

De andra djuren på den drabbade gården är inte smittade, enligt de prover som tagits hittills.

Bengt Larsson som är smittskyddschef på Statens veterinärmedicinska anstalt säger att alla de smittade djuren gått på ett bete som ligger en mil öster om den drabbade gården, så deras arbetshypotes är att smittan kommer därifrån.

Det gör att man ändrar på området där man provtar och vaccinerar djur. Nu ligger också hög prioritet i området kring den åker där smittan misstänks komma från.