Halland

Lite regeringspengar till Halland

Halland får en liten, liten del av de 7,6 miljarder kronor, som regeringen på torsdagen presenterade i en extra satsning på infrastrukturen.

Tyngdpunkten ligger på att förbättra vägar och järnvägar i de tre storstadsregionerna. Bland annat ska Västkustbanan bli mer tillförlitlig och punktlig.

– Det görs genom trädsäkringar. Man säkrar spårområdet från risk för nedfallande träd, säger Rolf Persson, vd på Hallandstrafiken.

Också andra åtgärder ska göras för att försöka förutse och förebygga brott på kontaktledningar, som ofta är orsak till stopp i trafiken.

– Det kan man motverka genom att ha kameror på tågen som övervakar och kontrollerar att inga brott sker på kontaktledningen, säger Rolf Persson.

Att de extra miljarderna kommer just nu beror på att regeringen vill möta konjunkturnergången och en ökande arbetslöshet. Det är inte pengar som tas från den kommande infrastrukturpropositionen.
Men om Halland och Västkustbanan får så mycket mer pengar där vet inte Rolf Persson. Ett nytt mötesspår mellan Kungsbacka och Göteborg för att höja tillförlitligheten kan det kanske bli.

– Jag hoppas att åtminstone pengar för mötesspår kan tillföras men i övrigt har jag ingen ytterligare information, säger Rolf Persson.


Lars Salomonsson
lars.salomonsson@sr.se