Halmstad

Getinge köper nytt för miljarder

Medicinteknikföretaget Getinge köper det amerikanska företaget Datascope för motsvarande 5,7 miljarder kronor.

Datascope tillverkar produkter för hjärtstöd. Getinge ser betydande samordningsvinster som en effekt av köpet.

Datascopes tillverkning och produktutveckling för hjärtstöd finns i två fabriker i USA och en i Frankrike.