Öppning för tågtunneln i Varberg

Chanserna för att regeringen kommer att släppa till pengar för den fortsatta dubbelspårsutbyggnaden i Halland har ökat. Det kom fram i dag, när regeringens budgetproposition presenterades.

Enligt Henrik von Sydow, moderat riksdagsledamot från Halland, så tänker regeringen möta lågkonjunkturen med satsningar på infrastrukturen. För Hallands del skulle det i första hand innebära hopp om pengar till järnvägstunneln under Varberg, den sista proppen på Västkustbanan i länet.

Regeringen kommer senare i höst att presentera en särskild infrastrukturproposition.