Blåtungekontor i Falkenberg

På måndagen öppnade ett kontor i Falkenberg för att effektivisera arbetet med att bekämpa djurviruset Blåtunga i Halland. Falkenbergskontoret har åtta team som ska arbeta i den norra delen av det yttre begränsningsområdet. 

Med det nya falkenbergskontoret minskas resvägarna till gårdarna i den norra delen av vaccinationsområdet. Staben för blåtungeinsatserna och teamen i Halmstad behålls oförändrade.

De prover som tagits visar i dag inte på någon förändring av smittsituationen, säger Tomas Svensson som leder bekämpningen av djursjukdomen Blåtunga i Halland.