Besparing slår mot rehab

Hälften av rehabiliteringsplatserna på avdelning 51 på länssjukhuset i Halmstad ska bort, det förslår sjukhusledningen i Halmstad. Personalen protesterar mot planerna och menar att utsatta patienter kommer i kläm och därför har man skickat ut en skrivelse till landstingspolitiker och även till politiker i kommunerna Laholm, Halmstad, Hylte och Falkenberg. Idag har avdelningen 28 rehabiliteringsplatser.