Kartläggning av bostadslösa i Varberg klar

Just nu finns det ett 60-tal bostadslösa personer i Varberg. Det visar den årliga sammanställning som socialförvaltningen nu har gjort.
Antalet bostadslösa är därmed något fler än förra året - men något färre än för två år sedan. Drygt hälften av de bostadslösa betraktas som akuta fall - dit räknas bland annat tre uteliggare och ett 20-tal personer som bor tillfälligt hos anhöriga eller bekanta.