Migrationsverkschef bemöter kritik

Chefen för Migrationsverkets transitenhet i Mäshult utanför Varberg Mikael Horn anser inte att det råder osedvanligt dålig ordning just i Mäshult.
Det säger han efter att socialförvaltningen i Varberg i går beslutat sig för att lämna sitt ungdomsboende i Mäshult i förtid - på grund av olika incidenter som inträffat sedan flyktingförläggningen öppnade för ett halvår sedan. Mikael Horn har också svårt att tänka sig att Migrationsverket skulle gå med på att kompensera socialförvaltningen ekonomiskt för de dubbla hyreskostnader som kan uppstå när man flyttar från ungdomsboendet. Något som socialförvaltningen i Varberg vill.