Spi vill vara med

SPI, Sveriges pensionärers intresseparti, i Hylte vill få bättre möjlighet att följa med i vad som diskuteras i kommunen. Antalet röster i valet, 281, räckte till två platser i kommunfullmäktige men inga platser i nämnderna. Men enligt kommunallagen kan såna partier får rätt att ha en person närvarande på sammanträden i olika nämnder. Nu begär spi i en motion att få sån närvarorätt i socialnämnden i Hylte.