Församling anmäld till Jämo

Varbergs församling har anmälts till jämställdhetsombudsmannen, Jämo. Trots att alla präster i Varberg är män, så gjorde man ingenting för att rekrytera en kvinna när man nyligen tillsatte en ny prästtjänst. Dessutom är församlingens jämställdhetsplan väldigt bristfällig, menar Jämo, som nu kräver att Varbergs församling reviderar planen senast den 22 september. Anmälan till Jämo kommer från en ersättare i kyrkofullmäktige som anser att församlingen bröt mot lagen när man i sin annons efter ny präst inte speciellt uppmanade kvinnor att söka tjänsten.