Långa köer för äldre tandvårdspatienter

Det nya högksostnadsskyddet för tandvård har inneburit långa köer för äldre patienter. De över 65 år som omfattas av skyddet kan få vänta upp till 7 månader på behandling - och det är för länge tycker både tandläkare och patienter i Halland.
Problemet är att långt fler än regeringen trott söker tandvård och försäkringskassan i Skåne som måste förhandsgranska ärendena, är överbelastat. Men mer personal har anställts och förhoppningen är att få ner köerna till två månader, säger chefen där Elisabet Andersson