Flytta utemöblerna eller betala 30 000 kronor

En fastighetsägare i Särö i Kungsbacka kommun tvingas flytta sina trädgårdsmöbler och ta ner flera träd på sin tomt eller betala 30 000 kronor.
Det hela har sin bakgrund i att fastighetsägarens granne har rätt till fri sikt mot havet över fastighetsägarens tomt, och nu har hovrätten i västra Sverige dömt till grannens fördel, skriver TT.