Ännu oklart om kyrkoherde Francks anställning

Kyrkonämnden i Getinge-Rävinge, har ännu inte tagit ställning till frågan om kyrkoherde Bertil Francks framtid.
Igår meddelade stiftet att man fråntar Franck rätten att vara präst, men det formella beslutet om uppsägning ska fattas av kyrkonämnden, som har arbetsgivaransvar. Ordföranden i kyrkonämnden, Anna-Greta Christiansson, säger till Radio Halland att nämnden inte vill uttala sig i frågan förrän man fått beslutet svart på vitt, något som kan dröja tills början på nästa vecka. Bertil Franck själv säger att han tänker fortsätta vara präst, oavsett vad biskopen säger.