Laholm får pengar

Laholms kommun får 120 000 kronor av Brottsförebyggande rådet i Stockholm för att bli bättre på medling i samband med brott.
Kommunen vill utveckla den medling mellan brottsoffer och gärningsmän som redan har funnits i Laholm i flera år. Brottsförebyggande rådet delar totalt ut sju miljoner kronor till ett tjugotal svenska kommuner som vill satsa på medling.