Pengabrist påverkar strandstandard i Halmstad

Standarden på badstränderna i Halmstad kommun kan inte upprätthållas på grund av brist på pengar. Den bedömningen gör tekniska nämnden som heller inte ser nån möjlighet att förbättra stränderna så som det är planerat i kommunens badplan.
Ett problem idag är bland annat överfulla soptunnor som resulterar i att skräp sprids ut över stränderna, störst är problemet i Tylösand där många badgäster klagar på hur det ser ut. För att stränderna i Halmstad fortsättningsvis ska vara attraktiva för halmstadborna och turister behövs det mer pengar och därför har tekniska nämnden begärt 2,2 miljoner kronor extra av kommunfullmäktige.