Taxis tillstånd för övervakning för omfattande

Justitiekanslern, JK, tycker att länsrätten ska upphäva det tillstånd som Taxi Kungsbacka fått att ha övervakningskameror i sina taxibilar.
Taxi Kungsbacka fick i början av juni tillstånd av länsstyrelsen att ha kameror i sina bilar med syftet att förhindra brott. Enligt tillståndet ska chaufförerna kunna sätta igång kamerorna själva när de känner sig hotade. Enligt Justitiekanslern är det en alltför omfattande möjlighet till kameraövervakning, som inte har stöd i lagen. JK hänvisar till tidigare bedömningar i kammarrätten där man sagt att det bara är tillåtet med begränsad kameraövervakning, där kamerorna startas automatiskt i samband med att taxibilens dörrar öppnas eller stängs.