Många tog sista chansen till kontaktdag

Från och med idag försvinner möjligheten för föräldrar att ta ut så kallade kontaktdagar. Det är en del i förändringarna av sjukpengen som börjar gälla idag.
Och på försäkringskassan har man märkt av att föräldrarna har tagit den sista chansen till att besöka sina barn i skolan och på dagis. Första veckan i juni kom 981 ansökningar om att ta ut kontaktdagar till länets försäkringskassor. Förra veckan var det nästan dubbelt så många, nämligen 1.843. Men från och med idag är det alltså de vanliga föräldradagarna som gäller om man vill besöka barnen i skolan.