Snabbinkallat möte om vattentäkt

Hotet mot dricksvattnet i Halmstad, sedan man uppmätt förhöjda halter av tungmetaller mitt i vattenskyddsområdet i Sennan, har hamnat överst på dagordningen för de miljöansvariga.
På ett snabbinkallat möte vid lunchtid i dag besöker en delegation från Länsstyrelsens miljöenhet Halmstads kommun, som har ansvaret för tillsynen. - Vi skall informera oss och gemensamt formulera en strategi, säger Anders Hedefalk, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Halmstad till P4 radio Halland.