Nej till taxeringssäkning i Hemmeslöv

380 fastighetsägare i Hemmeslöv i utkanten av Båstad har fått sina krav på sänkta taxeringsvärden avslagna av länsrätten i Skåne.
Hus- och stugägarna hade begärt sänkta taxeringsvärden bland annat med hänvisning till närheten till tunnelbygget genom Hallandsåsen och den dåliga vattenkvaliteten i den intilliggande Laholmsbukten. Eftersom taxeringsvärdena baseras på vilka huspriser som gäller i området menar dock Länsrätten i Skåne att alla negativa effekter redan är inräknade eftersom detta borde ge lägre priser på husen i området.