Inget kreosot kvar vid Båstads station

De prover som Banverket tagit vid det upplag av järnvägsslipers som förorenat marken vid Båstads station med kreosot är nu klara. Provsvaren visar att det inte finns någon kreosot i den brunn som befarades ha blivit förorenad.
Svaren visar också att de kreosotrester som finns kvar i marken, sen den mest förörenade jorden transporterats bort, ligger under Naturvårdsverkets riktvärden. Banverket bedömer därför att det finns något behov att schakta bort mer jord från stationsområdet.