Ingen sänkt anslutningsavgift i Hishult

Servicenämnden i Laholm anser inte att det finns några skäl att sänka anslutningsavgiften för vatten och el i Hishult så som SPI Laholm har föreslagit.
SPI menar att kommunen borde sänka avgiften och tomtpriserna i området för att underlätta för bostadsbyggande. Nämnden har bara tagit ställning till förslaget om att sänka anslutningsavgiften och säger alltså nej till det med förklaringen att prisnivån är rimlig så som den ser ut idag.