Revisorer kritiserar Falkenbergs kommun

Falkenbergs kommun kritiseras av kommunens revisorer, efter en granskning som revisorerna har gjort.
Falkenberg kommun har sex helägda aktiebolag, däribland Falkenbergs energi och Falkenbergs hamn, och mellan dessa och kommunen upprättas avtal och det är kunskapen om hur avtal upprättas som måste förbättras, enligt revisorerna. Dessutom är revisorerna kritiska till hur kommunen genomför en upphandling, enligt Lagen om offentlig upphandling.