Bertil Franck i Getinge fortsätter i församlingen

Kyrkonämnden i Getinge-Rävinge församling beslutade igår kväll att kyrkoherde Bertil Franck ska få vara kvar i församlingen, men han ska inte ha hand om några prästerliga uppgifter. Det innebär att Franck inte kan leda gudstjänst, förrätta mässa, dop, vigsel eller begravning.
Beslutet ses som en nödlösning i väntan på att svenska kyrkans överklagandenämnd ska ge besked i frågan, om de stödjer domkapitlets beslut att frånta Franck hans prästlegitimation eller inte. Bertil Franck förklarar själv att han känner sig nöjd med nämndens beslut, det rapporterar TT. Fackförbundet SKTF, som är Bertil Francks fackliga företrädare, står bakom Franck i hans överklagande av beslutet att frånta honom hans prästlegitimation. Thomas Wolf som är regionombudsman på SKTF och den som företrätt Franck hittills, säger till P4 Radio Halland att de stöder Franck eftersom de anser att domkapitlet har fattat fel beslut. Beslutet överklagas till Svenska kyrkans överklagandenämnd, där jurister och präster ska ompröva obehörigförklaringen.