Skolsköterskor i Halmstad trötta på ord

Skolsköterskorna på gymnasierna i Halmstad vill ha ändrade tjänster. De vill ha lov precis som lärarna och att en viss del av jobbtiden inte ska vara knuten till arbetsplatsen.
Förändringarna ser skolsköterskorna som ett sätt att kompensera för en dålig löneutveckling. Aie Ferneblad är en av dom som kommit med förslaget - och hon säger att sköterskorna är trötta på att bara få höra att dom jobbar bra, utan att det märks i lönekuvertet.