Djurrättsdemonstration i Falkenberg

Vid halvtolvtiden på lördagsförmiddagen samlades djurrättsaktivister för att demonstrera mot chinchillafarmen i Tågarp utanför Falkenberg. Det är aktivistgruppen LTCL som för andra gången protesterar mot djuruppfödningen genom kampanjen "Låt Tågarps chinchillorna leva" och båda aktivister, lantbrukare och polis hade förberett sig väl inför demonstrationen.
Senast aktivisterna demonstrerade vid Tågarp i slutet av april blev det stor uppståndelse när ett hundratal demonstranter och lantbrukare möttes på farmen. Aktivisterna hade inget demonstrationstillstånd och på plats spred lantbrukarna gödsel över aktivisterna och fick som gensvar ta emot stenar från demonstranterna. Polisen behövde dock inte ingripa. Även under lördagen fanns lantbrukare på plats för att stödja farmarna och även representanter från Lantbrukarnas Riksförbund. Dessutom har polisen kallat in runt 70-80 man som tillsammans med polishästar från Göteborg och en helikopter ska se till att allt går lugnt till. Ett manskap som enligt biträdande vakthavande vid Hallandspolisen är bland de största kommenderingar som Halland någonsin haft. De inledande demonstrationerna inne i centrala Falkenberg gick också lugnt till. Mellan 60 och 70 aktivister tågade genom staden och höll sedan tal på torget. Det som många dock uppmärksammade, och vissa kände sig stötta av, var att många av demonstranterna bar pappmasker i form av farmarens ansiktet över vilket man textat "mördare".