Överskott på vatten vid kraftstation

Vattennivån i sjöar och vattendrag är långt över det normala efter den senaste veckans regnväder.
Sydkraft producerar just nu 80 procent mer elström än normalt från de sydsvenska vattendragen. Ändå släpps två tredjedelar av allt vatten förbi kraftstationerna, berättar driftingenjör Lennart Olsson på Sydkrats driftcentral i Laholm.