Ingen större anledning till oro för salmonella

Det finns ingen större anledning till oro, säger länsveterinär Dag Hultefors till P4 Radio Halland, om den gård i Falkenberg som nu är avspärrad för salmonella. PÅ gården finns 2000 smågrisar, 200 suggor och 250 slaktsvin.
Det var vid en rutinmässig provtagning vid slakt av ett djur från gården som salmonellabakterierna upptäcktes. Nu ska en omfattande provtagning göras på gården och i nästa vecka väntas svaren komma.