Högre priser på småhus

Priserna på småhus fortsätter att stiga i Halland. Under årets andra kvartal steg priserna på villor och radhus i Halland med fyra procent.
Halland är ett av dom län där huspriserna stigit mest det gångna året, enligt Statistiska Centralbyrån. En genomsnittsvilla i Halland kostar idag 1,2 miljoner.