Dyrare åka taxi

Taxipriserna i landet har de senaste åren ökat mer än vad andra varor och tjänster har gjort under samma period. Det visar siffror från svenska taxiförbundets branschlägesrapport. Enligt Lars-Erik Andersson, ordförande i Hallands taxiförening säger att priserna inte höjts lika mycket här i länet, som på en del övriga håll i landet.
Enligr Lars-Erik Andersson är orsakerna till prishöjningarna, dels stigande bensinpriser under 2002 och början av 2003 och dels kraftigt höjda försäkringspremier för taxibilar. De har stigit med mellan 50 och 100 procent bara det senaste året på grund av att skador på taxibilar ökat i framförallt storstadsområden.