Dagispersonalen i Laholm har flest barn

I Laholms kommun ansvarar varje förskollärare och barnskötare för i genomsnitt 5,9 barn. Laholm har därmed flest barn på varje anställd inom barnomsorgen i Halland
Den största personaltätheten har Halmstad kommun med i genomsnitt 5,3 barn per anställd i förskolan. Statistiken har tagits fram av GöteborgsPosten